Reglementen

Wedstrijdreglement

artikel 1.
De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de officiële spelregels van de IKF, zoals deze in Nederland voor betrokken categorie worden toegepast, tenzij hieronder anders is bepaald.

 

artikel 2.   
De acht deelnemende ploegen zijn door middel van loting door de competitieleider, ingedeeld in twee poules van vier ploegen, A en B. Deze indeling is zodanig dat twee ploegen uit eenzelfde klassenafdeling niet bij elkaar zijn ingedeeld. In de poules bij de C-jeugd zijn twee kampioenen van de vier hoofdklasse-afdelingen ingedeeld, bij de D-jeugd zijn in beide poules een nummer 2 ingedeeld. In de eerste ronde spelen de nummers 2 tegen een nummer 1. In de poules wordt volgens het z.g. halve-competitie-systeem gespeeld, d.w.z. alle ploegen ontmoeten elkaar één keer.

artikel 3.
De wedstrijdduur bedraagt 2x 12 minuten met een pauze van één minuut, waarbij de scheidsrechter 45 seconden na afloop van de eerste speelhelft door middel van een fluitsignaal aangeeft dat beide ploegen zich weer dienen op te stellen.

Er wordt van vak en functie gewisseld om de twee doelpunten en na de eerste speelhelft wordt er van korf (= speelrichting) gewisseld.

 

artikel 4.
Bij alle wedstrijden ontvangt de scheidsrechter vijf minuten vóór aanvang van de wedstrijd het papieren opstellingsformulier waarop de beginopstelling van de ploeg is aangegeven De afhandeling van de wedstrijd gebeurt vervolgens in het DWF.

Voor de invulling van het wedstrijdformulier en bij gebruik van een scorebord wordt de ploeg die in het wedstrijdschema als eerste wordt genoemd als thuisploeg aangemerkt.

De scheidsrechter stelt door loting vast welke ploeg de vakkeuze heeft en de beginworp neemt.

 

artikel 5.
De spelers en speelsters van beide ploegen en de scheidsrechter dienen één minuut voor het aanvangstijdstip van de wedstrijd opgesteld te staan.

 

artikel 6.
De eindrangschikking in de poules wordt vastgesteld volgens het bepaalde in ‘Rangordebepaling’

 

artikel 7.
Van iedere wedstrijd worden digitale wedstrijdformulieren ingevuld en vastgelegd door de scheidsrechter direct na afloop van de wedstrijd

De deelnemende spelers en speelsters moeten over een digitale spelerskaart beschikken. De spelerskaarten worden door de scheidsrechters  voor aanvang van de wedstrijd gecontroleerd, voor invallende spelers vindt deze controle plaats onmiddellijk na de wedstrijd.

 

artikel 8.
Indien een ploeg vijf minuten na de officiële aanvangstijd niet speelklaar in het veld staat opgesteld wordt de wedstrijd als een reglementaire 3-0 nederlaag genoteerd. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden kan hiervan door de door het Bondsbestuur aangewezen KNKV- commissaris worden afgeweken.

 

artikel 9.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de door het Bondsbestuur aangewezen KNKV- commissaris na overleg met de wedstrijdleiding.