Reglementen

Verlenging

  1. Eindigt een finalewedstrijd na het verstrijken van de speeltijd van 2 x 12 minuten in een gelijk spel, dan wordt de wedstrijd verlengd met 2x 5 minuten met een pauze van maximaal één minuut, waarbij de scheidsrechter 45 seconden na afloop van de eerste speelhelft van de verlenging door middel van een fluitsignaal aangeeft dat beide ploegen zich weer dienen op te stellen.
    Mocht het hierna nog gelijk zijn dan worden strafworpen genomen (Zie hiervoor ‘Rangordebepaling’ punt 5.)

 

  1. De verlenging begint zo snel mogelijk na een pauze van maximaal drie minuten na de beëindiging van de normale speeltijd. De ploegen dienen in deze tijd op het speelveld te blijven.

 

  1. Met inachtneming van de spelersvervangingen, die in de normale speeltijd of in de pauze na de beëindiging van de normale speeltijd hebben plaatsgevonden, wordt de verlenging begonnen in de beginopstelling van beide ploegen.

 

  1. De verlenging wordt begonnen in dezelfde richting als de eerste helft van de normale speeltijd van de wedstrijd.

 

  1. Er wordt na de eerste helft van de verlenging van korf (=speelrichting) gewisseld.